top of page
Asheim_edited.png

Nils Henrik Asheim

Gjennom en mangesidig karriere har Nils Henrik Asheim (f. 1960) kombinert sitt komposisjonsvirke med arbeid
som organist og utøver, kurator, og kunstnerisk og kreativ leder i orga- nisasjoner og prosjekter for
ny musikk.

Som både komponist og utøver har Asheim stadig samarbeidet med utøvere innen jazz, klassisk, støymusikk, elektronika og kirkemusikk. Hans åpenhet og fordomsfrihet preger både hans grensesprengende produksjoner
og hans relasjoner til ulike kunst- miljø. Gjennom organist- og utøverrol- len representerer han den befriende kombinasjonen av solid virtuositet
og ubekymret lekenhet.

Hornflowers

I vår tid vil poeten Keats’ kjente dictum «skjønnhet er sannhet, sannhet skjønnhet» kanskje høres som en tapt drøm, men i Nils Henrik Asheims samling Hornflowers finnes remedier for nåtidige ører. Asheim er ikke en skjønnhetstilbedende estetiker på samme måte som Keats, men gjennom poetiske komposisjoner undersøker han oppfatninger av hva som er vakkert.

I dag fremstår skjønnhet og sannhet nærmest som motsetninger – sannheter strides om og går i oppløsning, mens virkeligheten kan fremstå som
alt annet enn skjønn. Også verkene på denne utgivelsen, fremført av NyNorsk Messingkvintett, er fulle av motsetninger. Sankede fragmenter, klanger, mønstre, ord og dikotomier brukes som byggesteiner, frigjort fra opprinnelig kontekst og spent sammen i overras- kende og kraftfulle konstellasjoner. Asheim har også navngitt flere av

stykkene med oksymoroniske titler, som Burning Ice, Singing Stones og Scream Soft, og inviterer dermed lytteren til å reflektere over meningsbrytninger og usannsynlige sammensetninger. Messing- instrumentene får okkupere og utforske rom vi vanligvis ikke hører dem innta – avkledde og lekende — og deres åpenbare naturlige plass og tilhørighet i disse konstruksjonene er både forundrende og befriende. Det er nettopp i overraskelsene, i kontrastene,

i avstanden mellom byggesteinene og i fugematerien som holder dem sammen at denne musikkens egenart og taktilitet avdekkes. Slik skaper Asheim en egen musikalsk lyrikk hvor skjønnheten og sannheten avdekkes gjennom motsetnin- ger og usannsynligheter.

9. Juni 2023 kom Jenny Berger Myhres musikkvideo til stykket Hornflowers. Jennys musikkvideo, med nye lag med detaljer, krusninger og langsomme skiftninger, tilfører stykket en helt ny visuell dimensjon.

Hornflowers - NyNorsk Messingkvintetts debutalbum utgitt av LAWO Classics i 2021

Hornflowers medvirkende

Anders Eidsten Dahl - Orgel

Jennifer Torrence - Slagverk

Sunniva Rødland - Harpe

Guro Bjørnstad Kraft - Trompet

Sebastian Haukås -Trompet

Marie Solum Gran - Horn

Lena Wik - Horn

Benedicte Elnes - Horn

Simen Rudi Solbakken - Trombone

Anders Dalhaug - Basstrombone

Christian Eggen - Dirigent

bottom of page