top of page
_DSC2412_edited.jpg

Torstein Aagaard-Nilsen

Torstein Aagaard-Nilsenhar hatt stor betydning for musikkmiljøet i Bergen, på Vestlandet og nasjonalt. Han var leder for Ny Musikk avd. Bergen fra 1990 til 1994 og var bl.a. med å etablere Autunnale-festivalen i Bergen som senere gikk inn i den nåværende festivalen Borealis. I 1992/93 var han arrangør og komponist for de norske forsvarskorpsene. Siden 2001 har han sittet i styret til Norsk Komponistforening. Han var kunstnerisk ansvarlig for BrassWind Festivalen i Bergen som han startet i 2004 til og med 2022.

Hans kunstneriske aktivitet favner en bred produksjon, arbeid med amatørmusikere, skolekorps, samt formidling og komponering av samtidsmusikk til barn og unge. Aagaard-Nilsen har komponert flere soloverk og solokonserter, og samarbeidet med internasjonale solister. Han er kjent i korpsmiljøet verden over, både blant profesjonelle og amatører for musikk for både brass band og wind band. Han har også jobbet aktivt med å sørge for at det blir bestilt nye verk for Brass Band. I 2002 tok han initiativet til prosjektet «Frisk Pust» som blir drevet av Norges Musikkorps Forbund. Det har som mål å bestille nye verk for skolekorps over hele landet.

Arv

Liveopptak fra konserten i Bergen - 30.04.23

Torstein Aagaard-Nilsens portrett ble fremført i konsertserien Avgarde i Bergen 30.04.2023. Gjestesolist var pianist Rune Alver. Det ble urfremføring av to helt nye verk: Arv for messingkvintett og Øyeblikksbilder III for solo klaver, i tillegg til gjenhør med eldre verk av komponisten. 

Komponert på bestilling fra NyNorsk Messingkvintett. Støttet av Norsk kulturråd.

Om Arv

Folkemusikken er vår musikalske arv mer enn noe annet musikalsk uttrykk. Den inneholder veldig mange former som indikerer bruken eller hvordan en melodi oppstod. Det kan ha vært et lokkerop og lursignal, det kan ha vært en dans, det kan ha vært melodier spilt på seljefløyte eller bukkehorn.
Noen av betegnelsene skjønner man hva handler om. Andre betegnelser beskriver mer et fenomen.

Denne friheten i uttrykk ble en innfallsvinkel til å skrive Arv. 
Musikken min lener seg på folkloren, men gjengir den ikke. Verket forsøker ikke å være i en folkemusikalsk tradisjonen, det er ikke folkemusikk slik begrepet benyttet, men forsøker likevel å være folkloristisk. Forstått slik at folkemusikk ikke er et musikalsk språk jeg snakker flytende. Jeg lager et liksomspråk. Bærer det da, eller brister det? Jeg kan ikke vite det.

Derfor skriver jeg musikken.
Jeg må stole på min intuisjon, forsøke og skape et folkloristisk uttrykk gjennom moderne messinginstrument.
Musikken må ha noe gjenkjennbart i tematikken, den må ha rytme og den skal forholde seg til instrumentenes naturgitte kropp. Derfor vil selvsagt naturtonene være viktige byggestener. Målet er likevel at det folkloristiske er skapt av meg og ikke av folkloren, om et slikt utsagn gir mening.

Edvard Grieg sa en gang noe jeg lett kan identifisere meg med (selv om jeg ikke benytter nedskrevne folketoner): 
Harmonienes rike har alltid vært min drømmeverden, og forholdet mellom min egen harmoniske følemåte og den norske folketone har vært meg et mysterium. Jeg har oppdaget at våre folke- melodiers dunkle dybde skyldes deres rikdom på uante harmoniske muligheter.

Arv er i syv satser. Alle satsene har titler hentet fra folkemusikkformer.
1. Ljoming

2. Lokking
3. Kauking (fanfare for Vestland)
4. Tappenstrek (in memoriam)
5. Gukko fra Birkeland
6. Hauking
7. Gravsalme

Jeg må innrømme en referanse: platen Hyrdestund fra 1996, utgitt på Heilo. Den ga flere innspill til hvordan jeg kunne gå inn i denne verden av særegenheter.

Birkeland/Manger, april 2023

Torstein Aagaard-Nilsen

ARV - Gukko fra Birkeland
ARV - Kauking (fanfare for Vestland)

bottom of page