top of page
Knut Vaage.jpg

Knut Vaage

Knut Vaage er bosatt i Bergen der han livnærer seg som komponist. Han er utdannet i klaver og komposisjon ved Griegakademiet i Bergen.

Vaage har vært aktiv innenfor en rekke stilarter med hovedvekt på improvisasjon og samtidsmusikk. I flere prosjekter har han utforsket grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Vaage sin produksjon spenner fra symfoniske verk og opera til solostykker. Musikken hans blir hyppig framført på konserter og festivaler i inn-og utland.Utvikling av et hybrid akustisk/elektronisk lydbilde er et viktig tema i Vaage sin musikk. I multiMORF-serien har han jobbet tett med lyddesigner Thorolf Thuestad for å utvide klangspekteret til instrumentene gjennom utstrakt bruk av elektronikk. 

MultiMORF remix

multiMORF remix bygger på Vaage og Thuestads multiMORF-serie, påbegynt i 2007. Gjennom utstrakt bruk av mikrofoner transformeres alt fra fulltonende messingklanger, pustelyder, ventilklaffelyder og lyden av en eggedeler til en elektroakustisk lydvev, ulikt noe annet. Den nordiske naturen er også nærværende, både i lydopptak av fossedur og i videoprojeksjoner. Alt i alt blir dette et unikt multimedielandskap, der de ulike bestanddelene hele tiden morfes –forandrer seg og blir til noe annet. Prosjektet er preget av koronapandemien, og det faktum at kunstnerne i hovedsak har måttet jobbe sammen digitalt. Frustrasjon over sosial distansering og lengsel etter nærvær er viktige temaer. Naturen, både som idealtilstand og ødeleggende kraft, spiller en viktig rolle, både i den visuelle designen og i musikken. Er det er mulig å bruke endringene pandemien medfører til å skape en bedre verden med en mer bærekraftig balanse mellom mennesket, elektronikken og naturen? 

I multiMORF remix har NyNorsk Messingkvintett invitert med seg lys-og videodesigneren Evelina Dembacke til å utvikle Vaage og Thuestads ideer videre. Prosjektet ble urfremført i ren musikalsk versjon og en digital kinoversjon under pandemien i 2020/21. Høsten 2021 ble det fremført live som en audiovisuell helaften, for første gang. 

Hele multiMorf remix er innspilt og blir gitt ut på LAWO Classics

Foto fra fremføring av MultiMORF på Brasswind-festivalen i Bergen

Videoklipp fra fremføring av MulitiMORF VII på Cafeteateret

Evelina Dembacke

Evelina Dembacke har bakgrunn som lysdesigner for scenekunst. Dembacke arbeider i grenselandet mellom lyskunst, lysdesign og fotografisk bilde og bringer ofte sitt visuelle materiale inn i lysettingen. Gjennom tverrkunstneriskesamarbeid åpner Dembacke opp for nye perspektiver, metoden driver stadig kunsten i nye retninger. Gjennomgående er den utforskende prosessen der det tidlige møtet mellom disipliner setter rammen for det ferdige arbeidet. Naturen er et tema som går igjen og en stor inspirasjonskilde. Evelina er bosatt i Jönköping i Sverige, men har tidligere bodd i Oslo i mange år, og samarbeider med mange norske kunstnere. Hun er bland annet aktuell som lys-og videodesigner for Gyrid Kaldestad sin lydinstallasjon på Teks i Trondheim høsten 2021. For våren 2022 produserer hun sammen med scenekunstkollektivet Oslo Koreografiske forestillingen Soft Machine. Evelina har arbeidet med det norske ensemblet Parallax over lengre tid, blantannet gjennom turne for DKS med konsertforestillingen ”Lydrommet” rundt om i Norge. 

Thorolf Thuestad

Thorolf Thuestad er lydkunstner, komponist, lyddesigner, skulptør og kunst-og musikktekniker. Han studerte musikkvitenskap, musikkteknologi og komposisjon ved NTNU i Trondheim, Universitetet i Illinois i Urbana-Champaign og ved Utrecht School of Arts hvor han ble uteksaminert med en MA. Thorolf har jobbet mye med scenekunst, samtidsmusikk og lydinstallasjoner, og har blant annet turnert verden rundt med det prisbelønte kunstkollektivet Verdensteatret, skapt lyddesign for fullskala operaer og også jobbet med komposisjon for film.Han er mye etterspurt som spesialist i realiseringen av elektronisk og elektroakustisk musikk, og har jobbet mye med liveelektronikk i samtidsmusikk, blant annet med komponist Knut Vaage og som medlem av Bit20 Ensemble.

Thorolf Thuestad_edited.jpg
bottom of page